Informații utile

1. Care sunt actele normative de referinţă în care îmi sunt stabilite drepturile?

Persoanele cu handicap beneficiază de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Drepturile adulţilor cu handicap sunt stabilite la art. 19 din actul normativ menţionat.

 

2.     Cum pot fi încadrat(a) într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie sociala?

Încadrarea într-un grad de handicap se face prin eliberarea certificatului de încadrare, de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi din cadrul DGASPC, de care aparţineţi. Datele.

 

3.     Cum pot beneficia de drepturile prevazute de legislatia în vigoare?

Potrivit prevederilor legale serviciile publice de asistenta sociala din cadrul consiliilor judetene, locale sau primariilor sunt cele care realizeaza toate masurile de asistenta sociala în domeniul protectiei persoanelor cu handicap. Asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav sunt angajati, de asemenea, de catre autoritatile locale (primarii), din ale caror bugete sunt platiti. Va recomandam sa va adresati Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de care apartineti.

 

4.     Cum pot beneficia de asistent personal?

Pentru a beneficia de asistent personal o persoana cu handicap trebuie sa fie în posesia certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, în care sa i se precizeze acest drept. Numai o parte din persoanele cu handicap grav au acest drept. Încadrarea asistentului personal al persoanei cu handicap se face conform H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile ulterioare.

 

5.     Sunt nemultumit de evaluarea comisiei de evaluare. Cum pot sa contest certificatul de încadrare eliberat de aceasta?

Certificatul de încadrare în grad de handicap poate fi contestat, în termen de 30 de zile de la emitere, numai la Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti. Depasirea termenului prevazut de lege atrage decaderea din dreptul de a contesta certificatul. Contestatia se depune la comisia care a eliberat certificatul.

 

6.     Sunt nemultumit de decizia comisiei superioare de evaluare. Unde pot contesta aceasta decizie?

Decizia emisa de catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, poate fi atacata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea adresata instantei fiind scutita de taxa judiciara de timbru. Judecarea actiunii este de competenta instantei sau a curtii de apel în a caror raza teritoriala aveti domiciliul.

 

7.     Doresc sa beneficiez de medicamente gratuite. Cui trebuie sa ma adresez?

Medicamentele fara contributie personala se elibereaza în conditiile O.G. nr. 30/2004 pentru modificarea O.U.G. nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute în legi speciale si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate este gestionat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin casele de asigurari de sanatate locale, în conditiile O.U.G. nr. 150/2002 privind sistemul de asigurari sociale de sanatate. Mai multe informatii gasiti la adresa: www.cnas.ro.

 

8.     Am recomandare de la medic pentru obtinerea unei proteze. Pot beneficia de gratuitate la procurarea acestei proteze?

Acordarea de proteze gratuite este reglementata prin O.G. nr. 30/2004 pentru modificarea O.U.G. nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale, aprobata prin Legea nr. 121/2004. Protezele care se pot deconta sunt prevazute in Lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale si sunt decontate integral, cu sau fara contributie personala din partea asiguratului in conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale. Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate, gestionat de Casa de Asigurari de Sanatate de care asiguratul apartine.

 

9.     Unde trebuie sa ma prezint pentru obtinerea unei proteze în regim de gratuitate si cu ce documente?

Trebuie sa va prezentati la casa de asigurari de sanatate de care apartineti, cu un dosar ce va contine urmatoarele acte:  recomandare medicala tip reteta de la un medic specialist, având parafa doctorului si stampila rotunda a unitatii sanitare, din care sa reiasa diagnosticul si dispozitivul medical care este recomandat;  copia certificatului de încadrare în grad de handicap;  copia buletinului de identitate. Dupa depunerea dosarului la casa de asigurari de sanatate, în urma aprobarii vi se va emite o decizie pentru acordarea gratuita a aparatului solicitat.

 

10.  Cum pot obtine un bilet de tratament gratuit?

Persoana cu handicap poate beneficia, conform actelor normative în vigoare, de câte un bilet de tratament gratuit în cursul unui an, care i se atribuie pe baza recomandarii medicale, de catre casa teritoriala de pensii. Numarul biletelor de tratament gratuit ce se acorda persoanelor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.

 

11.  Unde pot obtine informatii despre centrele de protectie a persoanelor cu handicap si despre organizatiile neguvernamentale care activeaza în domeniu?

Va recomandam sa va adresati Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de pe raza teritoriala a domiciliului Dvs. De asemenea, puteti consulta datele de contact ale unor astfel de institutii sau organizatii pe acest site – în directorul X

 

12.  Care este modalitatea de impozitare a pensiilor persoanelor cu handicap?

Potrivit articolului unic din Legea nr.22/2010, după articolul 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 701, având următorul cuprins: “Art. 701. – Prevederile referitoare la reţinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplică venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat.”

 

 

 

Expert Evaluare Socioprofesionala

Simu Adriana

adriana.simu@bethany.ro