Accesibilitatea persoanelor cu handicap

O societate care elimina o parte din membrii săi este o societate săracă. În întreaga lume există mai mult de 500 milioane de persoane cu dizabilităţi care sunt îndreptăţite să aibă aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi cetăţeni. Primul articol al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului arată că toate fiinţele [...]