Comunicat: Conferința de închidere

În perioada 1 Ianuarie 2011 – 31 Decembrie 2012, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad au în implementare proiectul

 

„ProAct –

Măsuri active pentru integrarea profesională a persoanelor cu handicap”.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. – „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”.  Valoarea totală a proiectului este de 2.087.920,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.849.957,20 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 182.962,80 lei, iar contribuţia proprie a beneficiarului de grant este de 55.000,00 lei.

Scopul proiectului vizează dezvoltarea şi implementarea unui program integrat de măsuri active de ocupare în rândul persoanelor cu handicap, aflate în căutarea unui loc de muncă, din judeţul Arad, cu accent pe îmbunătăţirea capacităţilor individuale de ocupare.

Beneficiarii proiectului sunt min.200 de persoane cu handicap din judeţul Arad, aflate în căutarea unui loc de muncă.

Prin intermediul proiectului, a fost  dezvoltat un pachet integrat de servicii care include:

- evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor privind accesul pe piaţa muncii,

- oferirea de informare şi consiliere profesională personalizată,

- realizarea planurilor individuale de integrare profesională şi aplicarea acestora. În planul de integrare profesională, în funcţie de nevoile individuale sesizate în faza de evaluare, pot fi cuprinse una sau mai multe tipuri de servicii, care urmează a fi furnizate beneficiarului: plasarea în vederea urmării unui program de formare profesională, furnizarea de formare în vederea dezvoltării competenţelor informatice, sociale şi civice şi antreprenoriale, mediere în vederea angajării, furnizarea de asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, activităţi de acompaniere, monitorizare post-angajare pe o perioadă de 2 luni sau până la finalul proiectului.

Serviciile menţionate au ca scop sprijinirea beneficiarilor în obţinerea unui loc de muncă .

Conferinta de inchidere a proiectului  va fi organizata in data de 11 Decembrie 2012 iar evenimentul se va desfasura de la ora 10.00. in Muncipiul Arad, str. Iustin Marsieu, nr. 22A, parter.

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială.

 

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

Calea Dorobantilor  nr. 4, Timisoara

Persoana de contact: Codruţa Darida, Manager proiect

Tel/fax: 0256 499 431; 0356 401 984

E-mail: bsst@bethany.ro; codruta.darida@bethany.ro

Site: www.proact.bethany.ro