Din gândurile beneficiarilor noștri

Bethany, Mersi!…

Blândețea, bunătatea voastră,

E minunată pentru noi:

Trăim o minimp dorință,

Hrănim o clipă de speranță…

Aveți întreaga noastră stimă,

Ne vom gândi mereu la voi

Iar viitorul e această rimă!…

 

Mândri să fiți (aveți de ce!!!):

E munca voastră nobilă,

Răsplata voastră zilnică…

Și-un sâmbure de adevăr:

În piept vă bate-o [...]

Drepturile persoanelor cu tulburări psihice

Orice persoană cu tulburări psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale şi îngrijiri de sănătate mintală disponibile.

Orice persoană care suferă de tulburări psihice sau care este îngrijită ca atare trebuie tratată cu omenie şi în respectul demnităţii umane şi să fie apărată împotriva oricărei forme de exploatare economică, sexuală sau de altă [...]