IMPORTANȚA CALCULATORULUI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

“Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.”

(Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Articolul 26, Integrarea persoanelor cu handicap)

 

Datorita dezvoltării rapide a tehnologiei informației calculatorul a devenit un instrument indispensabil oricărei persoane, instrument prin intermediul căruia putem avea acces la impresionante surse de informare datorita numărului mare de site-uri web existente, biblioteci virtuale sau muzee on-line, un instrument cu ajutorul căruia orice persoana poate păstra legătura cu familia sau cu prietenii și cu ajutorul căreia se pot obține informații intr-un timp redus și cu costuri minime.

 

În prezent, Informatica îşi găseşte aplicaţii în toate domeniile vieţii. Computerele pot administra, proteja, transmite şi prelucra o mare cantitate de date într-un timp scurt. Marele avantaj al sistemelor computaţionale constă în capacitate lor de a prelucra cantități enorme de informaţii la o viteză foarte mare.

În educaţia permanentă, cărţile nu mai constituie singurul instrument al educaţiei. Teatrul, radioul, televizorul, cinematograful, calculatorul sunt din ce în ce mai utilizate.

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită persoanei să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflate într-o permanentă evoluţie.

Calculatorul, acest mijloc modern şi inteligent, reprezintă o necesitate a prezentului şi cu atât mai mult a viitorului. Valenţele formative ale calculatorului sunt multiple. Pe lângă faptul că dezvoltă atenţia, gândirea logică şi creativă, dezvoltă și interesul pentru cunoaştere şi cultivă încrederea în forţele proprii. Calculatorul este un mijloc foarte util pentru scrierea temelor pentru scoală sau a altor sarcini asemănătoare; informațiile primite în scoală au rol important pentru pregătirea de mai târziu a elevului, pentru sarcinile de serviciu și, de ce nu, pentru relaxare. Este firesc să fie alese jocuri educative ce oferă informații într-un mod interactiv și distractiv.

Pentru o persoană care nu l-a utilizat niciodată calculatorul pare, la prima vedere, să fie o enigmă. Cu toate acestea, în România, conform unui studiu realizat de către International Telecommunication Union., în cursul anului 2010, un procent de 39,93% din populaţia ţării a utilizat internetul.

Trăim într-o societate a informaţiei în care una dintre cele mai facile instrumente de comunicare cu lumea o reprezintă calculatorul. Utilizarea calculatorului ne permite relaţionarea cu alte persoane, cu autorităţi administrative, furnizori de servicii utilitare precum şi alte instituţii de care avem nevoie în soluţionarea unor probleme.

Chiar şi cei care au o experienţă redusă în utilizarea calculatorului, pot învăţa cu uşurinţă să utilizeze, procesorul de texte Word pentru întocmirea unor documente.

În “doi paşi şi trei mişcări” se poate realiza fie o scrisoare către cei dragi, o solicitare către o instituţie sau un curriculum vitae.

Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi este deosebit de importantă, pentru că folosirea calculatorului facilitează procesul de studii, contribuie la incluziunea socială şi incluziunea în câmpul muncii a acestor persoane.

Prin intermediul tehnologiilor informaţionale cu programe adaptate, persoanele cu dizabilităţi, pot face lecturi, pot studia la facultate şi însuşi limbi străine, pot naviga pe internet, accesând paginile informaţionale şi de socializare.

Dacă tehnologiile informaţionale pentru societatea modernă, constituie un progres social, atunci pentru persoanele cu dizabilităţi reprezintă un adevărat colac de salvare împotriva stagnării şi limitărilor, fiind astfel posibil ca persoanele cu afecțiuni diverse să poată participa activ la dezvoltarea socială.