Absolvenții cursurilor de utilizare a computerului

20110727_112326

În datele de 22 iulie și 28 iulie au avut loc primele evaluări pentru cele două grupe de cursanți ce au finalizat cursul de inițiere în competențe informatice.

Pentru cele două grupe de cursuri de inițiere în Tehnologia Informației și Comunicare au fost înscriși 21 de cursanți, dintre care toți au finalalizat cursul și au [...]

Clarificare – Achiziție Servicii de Formare Profesionala – curs lucrator in comert

Un ofertant a solicitat urmatoarele clarificari: Clarificari

Achiziție Servicii de Formare Profesionala – curs lucrator in comert

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta demararea achizitiei urmatoarelor servicii, prin procedura competitiva conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

Servicii de formare profesională cod CPV 80530000-8

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Nr. contractului de finantare: POSDRU 103/5.1./G/75711 Proiect „ProAct [...]

Cursuri de Tehnologia Informației și Comunicare

20110713_120417

În săptămâna 11-15 iulie 2011 au început primele cursuri de Tehnologia Informaţiei şi Comunicare pentru persoanele cu handicap.

Cursurile sunt menite atât pentru a ajuta persoanele cu dizabilități ce participă la aceste cursuri să fie mai competitivi pe piața muncii, fiind certificate CNFPA pentru nivelul inițiere, cât și să scadă diviziunea tehnologică (Digital Divide) [...]

Comunciat de presă: Campania de informare /conştientizare /sensibilizare angajatori

În perioada 1 Ianuarie 2011 – 31 Decembrie 2012, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad au în implementare proiectul

 

„ProAct –

Măsuri active pentru integrarea profesională a persoanelor cu handicap”.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul [...]

Primul curs de Competente Sociale si Civice

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta inceprerea pe data de 30 iunie, 2011 a primului curs de initiere in COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE destinat persoanelor cu dizabilitati din Arad din cadrul proiectului “ProAct – masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap” finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. [...]