Servicii de organizare de seminarii

Anunt achizitie Servicii de organizare de seminarii - pentru proiectul „ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala apersoanelor cu handicap ” Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni!” Contract de finantare nr. POSDRU//103/5.1/G/75711 Fundatia Serviciilor Sociale Bethany. Termenul limita de solicitare a clarificarilor este 07.06.2011, ora 10.00 iar termenul limita de depunere a ofertei este 08.06.2011, ora 16.00.

Descarca documentatia pentru ofertanti servicii de organizare de seminarii