Curs initiere competente antreprenoriale

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta inceprerea pe data de 7 iunie, 2011 a primului curs de initiere in COMPETENTE ANTREPRENORIALE  destinat persoanelor cu dizabilitati din Arad din cadrul proiectului “ProAct – masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap” finantat din Fondul Social European  prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Partenerii Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany in acest proiect sunt Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilui din Arad si Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad.

Cursul este acreditat CNFPA si va fi organizat in perioada 7-20 iunie la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilui din Arad de pe strada Iustin Marsieu, nr.22A.

Cursul isi propune sa familiarizeze participantii cu conceptele de dezvoltare durabila, ecomarketing  si afaceri responsabile social. Participantii vor dobindi cunostinte necesare initierii si dezvoltarii unui plan de afaceri, identificarii si accesarii surselor de finantare. Cursul este organizat pe trei module, fiecare modul cuprinzind 3 ore de pregatire teoretica si 6 ore de pregatire practica. Fiecare modul incepe cu definirea si aprofundarea conceptelor de baza fiind urmat de exercitii de grup si individuale care permit cursantilor sa-si dezvolte aptitudini si competente antreprenoriale, cu accent pe antreprenoriatul durabil. Fiecare participant va fi incurajat si sprijinit sa-si dezvolte idea de afaceri in care este interesat intr-un plan de afaceri si sa identifice posibile surse de finantare.

Cursul se incheie cu examenul de absolvire care se sustine in fata unei comisii formate din un reprezentant al furnizorului de formare si doi experti desemnati de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala Timis. Cursantii care promoveaza examenul de absolvire vor obtine un certificat de absolvire pentru programul de initiere in competente antreprenoriale. Participantii care nu se prezinta la examenul de absolvire sau nu il promoveaza vor primi o adeverinta de participare la programul de initiere.