Servicii de catering

Anunt achizitie „Servicii de catering” pentru proiectul„ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala apersoanelor cu handicap ” Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni!” Contract de finantare nr. POSDRU//103/5.1/G/75711 Fundatia Serviciilor Sociale Bethany. Termenul limita de solicitare a clarificarilor este 21.04.2011, ora 10.00, iar termenul limita de depunere a ofertei este 26.04.2011, ora 12.00. Descarca documentatia pentru ofertanti servicii de catering

Descarcare Clarificari cu privire la derularea achizitiei “Servicii de catering”