Reluare Servicii de publicitate

Anunt privind re-lansarea achizitiei „Servicii de publicitate” pentru proiectul „ProAct- Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap ” Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni!” Contract de finantare nr. POSDRU//103/5.1/G/75711 Fundatia Serviciilor Sociale Bethany.Termenul limita de solicitare a clarificarilor este 19.04.2011, ora 16.00, iar termenul limita de depunere a ofertei este 20.04.2011, ora 12.00.Descarcare documentatie procedura de achizitii “Servicii de publicitate”