Papetarie

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta  demararea achizitiei urmatoarelor produse, prin procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

 

Anunt achizitie  Articole de papetarie si alte articole din hirtie.

 

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany Nr. contractului de finantae: POSDRU 103/5.1./G/75711. ” Proiect  Pro Act”-Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap.Postat in data de  07.04.2011 de administrator.

 

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura de prospectare a pietei –studiu de piata si va fi oferta cu pretul cel mai mic, a urmatoarelor produse:

Nr. crt. Denumire produs Cod CPV
1 Biblioraft A4 , plastifiat PP, margine metalica, 75MM  verde 30197210-1
2 Separatoare biblioraft 105 x240mm, 100 / set albastru 30199600-6
3 Separatoare biblioraft 105 x240mm, 100 / set galben

30199600-6
4 Separatoare biblioraft 105 x240mm, 100 / set orange

30199600-6
5 Rezerva hartie flipchart, 50 coli/top (cu microperforatii )

30197621-5
6 Cub hartie color 9x9x9cm, cu suport plastic

33772000-2
7 Hartie copiator A4, 500

coli / top

30197643-5
8 Hartie copiator A3, 80g, 500coli / top 30197643-5
9 Etichete albe autoadezive 30 / A4, 70×29,6mm, 100 coli/top 30192800-9
10 Stick notes 76 x 101mm, 100file galben pastel 30192800-9
11 Plic C6 siliconic 30199230-1
12 Plic C4 siliconic 30199230-1
13 Plic C4 250x353x40 kraft – burduf 40 30199230-1

 

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei de atribuire, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail:codruta.stoian@bethany.ro , in atentia d-nei  Codruta Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timisoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4, sau pe adresa de mail a fundatiei : bsst@bethany.ro

Data limita de solicitare a clarificarilor:11.04.2011 orele 12.

Data limita de raspunsla clarificari:11.04.2011,orele 16 .

Data limita de depunere a ofertelor este:12.04.2011 ora 16.

Data de deschidere a ofertelor este:13.04.2011

 

Modul de prezentare a ofertei:

Se depun: Un exemplar original şi un exemplar copie.

Fiecare pagină din ofertă (inclusiv cele din exemplarul Copie) trebuie ştampilată şi semnată; la ofertă va fi anexat un opis al documentelor prezentate.

Oferta se prezintă în 2 plicuri separate, unul pentru originale şi celălalt pentru copii. Plicurile vor fi sigilate, marcate corespunzător şi purtând denumirea şi adresa ofertantului. Fiecare plic va conţine la rândul său 3 plicuri sigilate:

•           unul conţinând documentele de identificare/calificare;

•           unul conţinând oferta financiară;

•           şi unul  conţinând oferta tehnică;

 

Plicurile de Original şi Copie se vor introduce într-un plic exterior sau pachet, închis corespunzător şi netransparent.

Pe cele 2 plicuri interioare apare menţiunea Original/Copie.

Plicul exterior (pachetul) va conţine, pe lângă opis-ul documentelor, şi o Scrisoare de înaintare.

 

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de13.04.2011

 

Descarcare documente:

1. Anunt achizitie
2. Documentatie procedura achizitie