Servicii de publicitate

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta  demararea achizitiei urmatoarelor servicii, prin procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

 

Servicii de Publicitate COD CPV 79341000-6

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Nr. contractului de finantare: POSDRU 103/5.1./G/75711 Proiect „ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap”.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei si va fi oferta cu pretul cel mai mic, a urmatoarelor servicii:

Servicii de Publicitate pe o perioada de 20 de luni

1. Servicii de publicitate in presa locala judeteana din judetul Arad, cu privire la proiectul „ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap”.

Serviciul cuprinde difuzarea de anunturi lunare (un anunt pe luna) in presa locala judeteana, cu privire la serviciile furnizate beneficiarilor in cadrul proiectului.

Specificatii tehnice : numar estimat anunturi – 20 (1 anunt pe luna) in perioada 01.05.2011 – 31.12.2012, tip anunt – standard, maxim 300 cuvinte/anunt, alaturi de siglele alb/negru ale programului de finantare, litere negre pe fond alb, marime standard, 1 aparitie/anunt in fiecare luna, chenar, optiune bold, rezervare spatiu de presa in ziar, publicatie cu acoperire locala judeteana la nivelul judetului Arad, termenul de publicare : maxim 5 zile de la primirea comenzii ferme prin fax.

 

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei de atribuire, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail: codruta.stoian@bethany.ro , in atentia d-nei  Codruta Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse, personal sau prin curier, pana la data de 12.04.2011, ora 12.00, la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timisoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4.

Data limita de depunere a ofertelor este: 12.04.2011, ora 12.00.

Data de deschidere a ofertelor este: 12.04.2011, ora 14.00.

Modul de prezentare a ofertei:

Se depune: Un exemplar original.

Fiecare pagină din ofertă trebuie ştampilată şi semnată. Oferta se prezintă într-un plic marcat corespunzător şi purtând denumirea şi adresa ofertantului. Acest plic va conţine la rândul său 3 plicuri sigilate:

•           unul conţinând documentele de identificare/calificare;

•           unul conţinând oferta financiară;

•           şi unul  conţinând oferta tehnică;

Plicul exterior (pachetul) va mai conţine:

  • opis-ul documentelor,
  • o Scrisoare de înaintare.

 

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 12.04.2011.

 

Descarcare documente:

1. Anunt achizitie
2. Documentatie procedura achizitie