Computere personale, computere portabile si videoproiector

Fundația Serviciilor Sociale Bethany anunța declanșarea achiziției următoarelor produse, prin procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței conform Instrucțiunilor de achiziție Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

 

a) 5 (cinci) Computere personale (CPV 30213000-5)

b) 2 (doua) Laptopuri (CPV 30213100-6)

c) 1 (unu) Videoproiector (CPV 38652120-7)

Criteriul aplicat pentru stabilirea [...]