Bonuri valorice combustibili auto

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta  demararea achizitiei urmatoarelor produse, prin procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

 

Anunt achizitie  Bonuri valorice combustibili auto.

 

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany Nr. contractului de finantare: POSDRU 103/5.1./G/75711. ” Proiect  Pro Act”-Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap.Postat in data de  22. 03.2011 de administrator

 

Bonuri valorice combustibili auto cod CPV 09100000-0

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura de prospectare a pietei –studiu de piata si va fi oferta cu pretul cel mai mic, a urmatoarelor produse:

Bonuri valorice combustibili auto cod CPV 09100000-0, sub forma de tipizate individuale sau carnete, cu care poate fii achizitionate urmatoarele produse : motorina euro diesel 5-740 L si benzina fara plumb cifra octanica 95 -1480 L , in valoare de minim 20 lei / fila.

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei de atribuire, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail:codruta.stoian@bethany.ro , in atentia d-nei  Codruta Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timisoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4, sau pe adresa de mail a fundatiei : bsst@bethany.ro

Data limita de depunere a ofertelor este:28.03.2011 ora 16.

Data de deschidere a ofertelor este:29.03.2011

 

Modul de prezentare a ofertei:

Se depun: Un exemplar original şi un exemplar copie.

Fiecare pagină din ofertă (inclusiv cele din exemplarul Copie) trebuie ştampilată şi semnată; la ofertă va fi anexat un opis al documentelor prezentate.

Oferta se prezintă în 2 plicuri separate, unul pentru originale şi celălalt pentru copii. Plicurile vor fi sigilate, marcate corespunzător şi purtând denumirea şi adresa ofertantului. Fiecare plic va conţine la rândul său 3 plicuri sigilate:

•           unul conţinând documentele de identificare/calificare;

•           unul conţinând oferta financiară;

•           şi unul  conţinând oferta tehnică;

 

Plicurile de Original şi Copie se vor introduce într-un plic exterior sau pachet, închis corespunzător şi netransparent.

Pe cele 2 plicuri interioare apare menţiunea Original/Copie.

Pagina 1/2

Plicul exterior (pachetul) va conţine, pe lângă opis-ul documentelor, şi o Scrisoare de înaintare.

 

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 29.03.201

 

Descarcare documente:

1. <a href=”http://bethany.ro/achizitii/anunt_achizitie_bonuri_combustibil.docx”>Anunt achizitie</a>

2. <a href=”http://bethany.ro/achizitii/anunt_combustibil.rar”>Documentatie procedura achizitie</a>