Servicii de promovare

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany anunţă demararea achiziţiei următoarelor servicii, prin procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26, Anexa 1, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.  1:

 

Servicii de promovare
COD CPV: 79342200-5

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura de prospectare a pieţei – studiu de piaţă şi va fi oferta cu preţul cel mai mic, a următoarelor servicii:

Servicii de promovare, constând în:

Servicii de tipărire/imprimare pentru:

- Fluturaşi – 500 buc.

- Pliante – 300 buc.

- Bannere – 2 buc.

- Mape – 200 buc.

- Pixuri inscripţionate – 200 buc.

- Roll-up – 1 buc.

- Bloc-notes-uri inscripţionate – 100 buc.

- Placă gravată – 1 buc.

- Panou publicitar exterior din forex cu rama din profil de aluminiu – 1 buc

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, va rugam transmiteţi o solicitare pe adresa de e-mail: codruta.stoian@bethany.ro , in atenţia d-nei  Codruţa Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany, Timişoara, Calea Dorobanţilor Nr.4.

Data limita de depunere a ofertelor este: 24.03.2011 orele 16:00

Data de deschidere a ofertelor este: 25.03.2011 orele 11:00

Modul de prezentare al ofertelor:

Se depun: Un exemplar original şi un exemplar copie.

Fiecare pagină din ofertă (inclusiv cele din exemplarul Copie) trebuie ştampilată şi semnată; la ofertă va fi anexat un opis al documentelor prezentate.

Oferta se prezintă în 2 plicuri separate, unul pentru originale şi celălalt pentru copii. Plicurile vor fi sigilate, marcate corespunzător şi purtând denumirea şi adresa ofertantului. Fiecare plic va conţine la rândul său 3 plicuri sigilate:

•           unul conţinând documentele de identificare/calificare;

•           unul conţinând oferta financiară;

•           şi unul  conţinând oferta tehnică;

Plicurile de Original şi Copie se vor introduce într-un plic exterior sau pachet, închis corespunzător şi netransparent.

Pe cele 2 plicuri interioare apare menţiunea Original/Copie.

Plicul exterior (pachetul) va conţine, pe lângă opis-ul documentelor, şi o Scrisoare de înaintare.

 

Oferta câştigătoare va fi stabilita in data de 25.03.2011.

Descarcare documente:

1. Anunt achizitie
2. Documentatie procedura achizitie