Reluare achizitie Computere personale, computere portabile si videoproiector

Fundația Serviciilor Sociale Bethany anunța  declanșarea achiziției următoarelor produse, prin procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței conform Instrucțiunilor de achiziție Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

 

a)    5 (cinci) Computere personale (CPV 30213000-5)

b)    2 (doua)  Laptopuri (CPV 30213100-6)

c)    1 (unu) Videoproiector (CPV  38652120-7)

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piața si va fi oferta cu prețul cel mai mic, a următoarelor produse:

 

a)    5 (cinci) Computere personale (CPV 30213000-5)

b)    2 (doua)  Laptopuri (CPV 30213100-6)

c)    1 (unu) Videoproiector (CPV  38652120-7)

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei de atribuire, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail: codruta.stoian@bethany.ro, in atentia d-nei  Codruta Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timișoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4.

Data limita de depunere a ofertelor este: 16.03.2011 orele 16:00

Data de deschidere a ofertelor este: 17.03.2011 orele 10:00

Modul de prezentare al ofertelor:

Se depun: Un exemplar original si un exemplar copie.

Fiecare pagină din ofertă trebuie numerotată, stampilata si semnată, la ofertă va fi anexat un opis al documentelor prezentate.

Oferta se prezintă în 2 plicuri separate, sigilate, purtând denumirea şi adresa ofertantului. Fiecare plic va conține:

•           plicul cu documentele de identificare/calificare;

•           plicul cu oferta financiară. (primul plic)

•           plicul cu oferta tehnică (al doilea plic);

Aceste plicuri se vor introduce într-un plic exterior (pachet) închis corespunzător şi netransparent.

Pe plicurile interioare apare notificarea Original/Copie.

Plicul exterior ( pachetul ) va conține o Scrisoare de înaintare.

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 17.03.2011

 

Descarcare documente:

1. anunt achizitie
2.