Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)

Fundația Serviciilor Sociale Bethany anunța  declanșarea achiziției următoarelor servicii, prin procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței conform Instrucțiunilor de achiziție Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

 

Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)
COD CPV: 72415000-2

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piața si va fi oferta cu prețul cel mai mic, a următoarelor servicii:

Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web), pe o perioada de 21 de luni:

Uptime garantat Minim 99.9%
Spațiu pe disk Minim 5 GB
Trafic Minim 30 GB / luna
Domenii Nelimitat
E-mail Posibilitate utilizare Google Apps
Baze date MySQL Nelimitat, minim MySQL versiunea 5.0.15
PHP Da, minim PHP versiunea 5.2

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obținerea documentației de atribuire, va rugam transmiteți o solicitare pe adresa de e-mail: codruta.stoian@bethany.ro, in atenția d-nei  Codruța Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany, Timișoara Str. Calea Dorobanților Nr.4.

Data limita de depunere a ofertelor este: 07.03.2011 orele 16:00

Data de deschidere a ofertelor este: 09.03.2011 orele 11:00

Modul de prezentare al ofertelor:

Se depun: Un exemplar original si un exemplar copie.

Fiecare pagină din ofertă trebuie numerotată, stampilata si semnată, la ofertă va fi anexat un opis al documentelor prezentate.

Oferta se prezintă în 2 plicuri separate, sigilate, purtând denumirea şi adresa ofertantului. Fiecare plic va conține:

•           plicul cu documentele de identificare/calificare;

•           plicul cu oferta financiară. (primul plic)

•           plicul cu oferta tehnică (al doilea plic);

Aceste plicuri se vor introduce într-un plic exterior (pachet) închis corespunzător şi netransparent.

Pe plicurile interioare apare notificarea Original/Copie.

Plicul exterior ( pachetul ) va conține o Scrisoare de înaintare.

Oferta câştigătoare va fi stabilita in data de 09.03.2011

 

Descarcare documente:

1. Anunt achizitie
2. Documentatie procedura de achizitie