Servicii de expertiza contabila/contabilitate

Anunt achizitie  Servicii de contabilitate/exprtiza contabila

 

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany anunta  declansarea achizitiei urmatoarelor servicii, prin procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei conform Instructiunilor de achizitie Nr.26/31.08.2010 aprobate de AM POSDRU – Anexa 1:

 

Servicii de asigurare de Servicii de contabilitate/exprtiza contabila COD CPV 79211000-6

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Nr. contractului de finantare: POSDRU 103/5.1./G/75711. ” Proiect  Pro Act”-Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va face prin procedura de prospectare a pietei –studiu de piata si va fi oferta cu pretul cel mai mic, a urmatoarelor servicii:

Servicii de contabilitate/exprtiza contabila, pe o perioada de 22 de luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2012.

Atribuţii

prestarea serviciilor de contabilitate constand in inregistrarea documentelor in evidenta contabila utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea proiectului „ProAct – Măsuri active pentru integrarea profesională a persoanelor cu handicap” ce face obiectul Contractului nr. POSDRU 103/5.1/G/75711, cu o durata de implementare de doi ani, respectiv 01.01.2011-31.12.2012, în conformitate cu dispozitiile legale .

‐ certificarea completitudinii, corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute în cererile de rambursare, aferente proiectului „ProAct – Măsuri active pentru integrarea profesională a persoanelor cu handicap”.

PERIOADA DE EXPERTIZA: toata perioada de implementare a proiectului, respectiv 01.01.2011-31.12.2012

Fiecare raport de expertiza contabila lunara va trebui finalizat in maxim 15 zile de la sfarsitul lunii. Rapoartele de expertiza pentru cererile de rambursare vor fi intocmite in termen de 15 zile de la solicitarea beneficiarului.

Receptia raportului de expertiza contabila se va face la sediul beneficiarului din Calea Dorobantilor, nr.4, Timisoara.

Nu se accepta trimitea documentelor proiectului sau a raportului de expertiza prin servicii de curierat, posta, fax, e-mail.

Recepţia serviciilor prestate se va face pe bază de proces verbal de recepţie la data predării raportului de expertiza contabila.

 

Informaţiile privind achiziţia sunt disponibile pe Internet la adresa www.bethany.ro Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei de atribuire, va rugam transmiteti o solicitare pe adresa de e-mail:codruta.stoian@bethany.ro , in atentia d-nei  Codruta Stoian.

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, Timisoara Str. Calea Dorobantilor Nr.4, sau pe adresa de mail a fundatiei : bsst@bethany.ro

Data limita de depunere a ofertelor este: 28.02.2011 ora 16

Data de deschidere a ofertelor este:  01.03.2011 ora 10

Modul de prezentare a ofertei: ofertele operatorilor economici existente pe paginile Web sau în cataloagele/pliantele/ofertele volante de preturi, ca urmare a solicitării de oferte transmise unor operatori economici sau  ofertele primite ca urmare a anuntului publicitar.

 

Oferta castigatoare va fi stabilita in data de 01.03.2011.

Documentele de atribuire
1. Anuntul achizitiei
2. Anexa 2 Termeni de referinta
3. Declaratie articolul 181
4. Declaratie de eligibilitate
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de eligibilitate
6. Declaratie proiecte similare
7. Documente pentru ofertanti
8. Fisa de prezentare
9. Formular de contestatie
10. Formular de oferta
11. Model contract prestari servicii