Despre

ProAct – Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. – „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”

Scopul proiectului vizează dezvoltarea şi implementarea unui program integrat de măsuri active de ocupare în rândul persoanelor cu handicap, aflate în căutarea unui loc de muncă, din judeţul Arad, cu accent pe îmbunătăţirea capacităţilor individuale de ocupare.

Beneficiarii proiectului vor fi 200 de persoane din judeţul Arad, care deţin un certificat valabil de încadrare în grad de handicap şi care se află în căutarea unui loc de muncă.

Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet integrat de servicii care vor include:

- evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor privind accesul pe piaţa muncii,

- oferirea de informare şi consiliere profesională personalizată,

- realizarea planurilor individuale de integrare profesională şi aplicarea acestora.

Serviciile menţionate au ca scop sprijinirea beneficiarilor în obţinerea unui loc de muncă.

Prin adresarea serviciilor oferite de catre proiect persoanelor cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca, se va realiza facilitarea accesului acestora la piata muncii, dezvoltarea capacitatilor lor privind ocuparea si, deci, pe termen mediu si lung, cresterea gradului de insertie profesionala, corelat cu scaderea ratei somajului in randul acestui grup tinta.

Parteneri în cadrul proiectului:

  • Fundatia ServiciilorSociale Bethany
  • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad
  • Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad